Cumartesi , Mayıs 25 2019
En son eklenenler
گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Beraat Gecesi

Şaban ayının on beşine raslayan geceye Berat gecesi denir. Pek mübarek bir gecedir.

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz  Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!”(Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İ.Asakir] (Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki] Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

“Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asî olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191)

Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir

Bunlar arasında, hicretin ikinci yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması sayılabilir

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: “Receb şehrullahdır  Şa’ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır”

Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

” Kim şa’bandan bir gün oruç tutarsa, Allah-u Te’ala onun cesedini cehenneme haram kılar.

Cennetlerde Yusuf (Aleyhisselam)’a komşu olur. Allah ona Eyyub ve Davud (Aleyhimesselam)’ın sevaplarını verir”

Beraat Gecesi Namazı

Berat gecesinde kılınacak namaza Salâtü’l-Hayr (Hayır Namazı) denilmiştir. Bu namaz birçok rivayete göre yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunur.

Hakkında hace

Bu yazı da ilginizi çekebilir.

Muharrem Ayının Önemi

Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.